Quizzen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Je haalt meer punten als je het antwoord in één keer goed hebt. Download het informatieblad (met kleurplaat) om de antwoorden op de vragen te vinden. Beantwoord alle vragen om je score te zien.


1. Waar woonden de ouders van Jezus?
2. In welke plaats is Jezus geboren?
(Advertentie)
3. Door welk volk was het land waar Jezus woonde bezet?
4. Hoe noemen we de dag dat Jezus stierf?
5. Hoe noemen we de dag dat Jezus is zijn graf lag?
(Advertentie)
6. Op welke dag wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood?
7. Hoe noemen we de dag dat Jezus naar de hemel is gegaan?
(Advertentie)
(Advertentie)
8. De leerlingen gaan de wereld in om mensen over Jezus te vertellen vanaf:
9. Wat is de juiste volgorde?
(Advertentie)
10. Hoe wordt Jezus door moslims genoemd?
11. Welke godsdienst noemt Jezus de Zoon van God?